In Nederland is er geen aparte vereniging van Shetland schapen fokkers. De Vereniging van Speciale Schapenrassen, de VSS kent een rasafdeling Shetlandschapen. Shetlandfokkers kunnen zich daarbij op individuele basis aansluiten. De VSS registreert gekwalificeerde dieren in haar stamboekregister per ras. Zo ook Shetlandschapen. De VSS stelt zich verder o.a. ten doel het organiseren van beoordelingsdagen, het geven van advies over de stamboekfokkerij en samenwerking met buitenlandse stamboekverenigingen.
In Engeland is de SSS actief, de Shetland Sheep Society, met enkele honderden leden. Deze vereniging heeft de teloorgang van de oorspronkelijke kenmerken van het primitieve Shetland schaap voorkomen. Zij beschikt over zeer uitgebreide kennis over het ras. Op het Europese vasteland is het Shetland schaap nog niet wijd verspreid, een enkel dier in Belgie en Frankrijk daargelaten.

De Verenigde Staten van Amerika hebben hun Nassa, de North American Shetland Sheep Breeders Association. In de VS en Canada bevinden zich ongeveer 5.000 Shetland dieren.


Verwante organisaties

Pleitbezorgers voor diervriendelijk en kleinschalig beleid: ELA (European Livestock Association)
In Nederland: Vereniging Speciale Schapenrassen VSS
Nederlandse belangenvereniging voor hobbydierhouders: NBVH
Kennisnetwerk voor hobbydierhouders: Levende Have
Het tijdschrift voor liefhebbers van boerderijdieren: Boerenvee
In Groot Brittannie: The Shetland Sheep Society: SSS
Shetland Vereniging in de Verenigde Staten van Amerka: NASSA

Nuttige links:

Activiteiten van de Europese Unie op het gebied van landbouw: EU
Dierziektebestrijdingsprogramma's e.d.Gezonde Dieren: GD
Informatie over uitvoering wet- en regelgeving: LNV Loket

Websites Nederland

Fair Isle Shetland
Shetlandschapen in Oijen
Shetlandschapenstal JT
Shetland Sheperd
The Green Meadows
Hofse Weide
Resistance is Futile
Stal de Crimpenerwaert
Stal Ollaberry
Dekema Shetlands
Wilbert van der Stouwe